2015-09-10 opłata reklamowa w gminach

Poniżej przedstawiamy artykuł o nowym podatku - opłacie reklamowej.

screen artykułu o opłacie reklamowej

Jak widać dużo teraz zależy od poszczególnych rad gmin oraz ich uchwał w tym zakresie.

odpowiedzialność w reklamie | etyka

Przy projektowaniu reklam oraz wyborze miejsc eksozycji kierujmy się interesami naszych klientów. Również w aspekcie administacyjno-prawnym.