planowanie działań reklamowych

Wszystko potrzebuje planowania. Również działania reklamowe w tym należy rozumieć: strategię oraz samą produkcję czy wykonanie reklam.

budżet reklamowy

Finansowanie jest kluczowym aspektem w działaniach reklamowych. Warto przed przystąpieniem do działania realnie policzyć swoje możliwości oraz konieczne koszty.

opracowanie oczekiwanych celów względem prowadzonych działań reklamowych

Przed wydaniem złotówki, warto przeanalizować nasze oczekiwania względem działań które chcemy wdrożyć w życie. Może się nagle okazać, że narzędzia reklamowe, które wybraliśmy pierwotnie do naszej kampanii reklamowej, nie do końca pomogą uzyskać oczekiwane cele. Warto na ten punk poświęcić odpowiednią ilość czasu umożliwiając sobie ograniczenie wydatków na zadania, które nie pomogą nam w osiągnięciu zaplanowanych celów.

realne planowanie = realne korzyści

Planując działania reklamowe warto myśleć realnie, bez zbędnego odrywania się od ziemi. Biznes to chłodna gra, bez miejsca na domysły czy przypuszczenia. Efektywnemu biznesowi oraz skutecznej reklamie musi towarzyszyć chłodna kalkulacja ekonomiczna. Pomocne okażą się: badanie rynku, opinie postronnych osób (np. najbliższych, którzy nie mają związku emocjonalnego z naszym biznesem*). Często może być to krótka rozmowa w której przedstawiamy swoje plany, a następnie uważnie (bardzo ważne, aby naprawdę z uwagą wysłuchać opinii naszego rozmówcy, nawet w przypadku, gdby jego opinia nie do końca nam się podobała) wysłuchujemy czyjegoś zdania na ten temat.

Pamiętajmy, że proste rozwiązania są nie tylko najtańsze, ale z reguły są najskuteczniejsze.

_________________
*Związek emocjonalny z biznesem oraz duża wiedza know-how przedsiębiorstwa powoduje często zbytni entuzjazm, którego mogą nie podzielać nasi potencjalni klienci. Najtańszą i najskuteczniejszą metodą na sprawdzenie naszych tez, teorii oraz przypuszczeń opartych na naszych doświadczeniach oraz na naszym nosie, będą właśnie osoby najbliższe (z racji zaufania oraz szczerej opinni). Nie mogą to być jednak osoby pracujące w tym samym przedsiębiorstwie lub powiązani kapitałowo (np. wspólnicy).